پورتال همایش های دانشگاه مازندران

چهارمین دوره همایش ملی توسعه پایدار فضایی در نواحی ساحلی ایران هدف از همایش حاضر، ارائه الگویی جهت برنامه ریزی و مدیریت مناطق ساحلی در راستای بهره برداری پایدار محیط زیست و منابع آن به نفع ساکنین محلی، منطقه ای و کشور می باشد. از آنجا که نواحی ساحلی کشور به عنوان منطقه ای با وسعت زیاد و رشد تجاری- اقتصادی شدید مورد توجه قرار دارد. این همایش سعی دارد تا با ارزیابی توان زیست محیطی و بهینه سازی منطقه و تعیین مکانهای مناسب جهت هر گونه توسعه مطابق با شرایط اکولوژیکی به ارائه سیاستها و برنامه های مقتضی جهت هدایت تغییر وتحولات منطقه مناسب با قابلیت ها و تنگناهای محیط بپردازد. رویکرد همایش تاکید بر مسائل و موضوعات مطرح در نواحی ساحلی کشور خواهد بود. پژوهشگران محترم علاقمند به مطالعه در حوزه های شهری، روستایی، طبیعی، گردشگری، آمایش سرزمین ،مباحث میان رشته ای و ... در خصوص نواحی ساحلی کشور اعم از نوار ساحلی شمال، سواحل جنوب، نواحی ساحلی داخلی نظیر ارومیه و هامون و نواحی واقع در کرانه رودخانه های با اهمیت می توانند چالش ها و راه کارهایی که فرایند توسعه در این نواحی بوجود آورده را نمایان سازند و  مقالات برگرفته از مطالعات پژوهشی خود را به آدرس وبسایت همایش ارسال فرمایند.دومین کنفرانس ملی دوسالانه باستان‌شناسی و تاریخ هنر ایران


دبیرخانه دائمی «کنفرانس ملی دوسالانه باستان­‌شناسی و تاریخ هنر ایران» با اخذ مجوز از شورای پژوهشی دانشگاه مازندران در خردادماه ۱۳۹۷ خورشیدی تأسیس شد و با استقرار در دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران رسماً آغاز به ­کار کرد. نظر به قرابت موضوعی باستان‌شناسی و تاریخ هنر، عنوان کنفرانس با همفکری انجمن­های علمی و صاحب­نظران رشته­ های مربوط، «کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران» انتخاب شد. رویکرد دبیرخانه، برگزاری منظم کنفرانس به‌صورت دوسالانه است. نخستین دوره این کنفرانس در اردیبهشت‌ماه سال 1398 برگزار گردید و دومین دوره نیز با یاری خداوند در اردیبهشت‌ماه سال 1400 در دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران برگزار خواهد شد.اولین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه و توسعه پایدار در استان مازندران  
ضرورت برگزاري همايش :

   توسعه، پدیده و مقوله ای چندبعدی است و به عملکرد جامعه در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره بستگی دارد. در ادبیات جدید توسعه و از منظر مکتب توسعه پایدار، توسعه مقوله ای کیفی، چندبعدی، جامع، انسانی و اجتماعی قلمداد می شود که از مسیر تغییرات اجتماعی در ساختارها و ایستارها صورت میگیرد. در این دیدگاه، ملاحظات برجسته ای از جمله ممانعت از تهی سازی منابع، توجه به سهم و منافع نسل های آتی از منابع موجود، و توجه به مسایل زیست محیطی در نظر گرفته شده است. مفهوم توسعه از نظر مولفه های تشکیل دهنده، روز به روز در حال تحول، تطور و وسیع تر شدن است. توسعه را م یتوان فرآیندی دانست که متضمن بهبود مداوم در همه عرصه های زندگی اعم از مادی و معنوی، و بهبود بنیان های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی می باشد و انسان در این فرآیند، به حیاتی با عزت نفس و اتکاء به خود، همراه با گسترش دامنه انتخاب در محدوده پذیرفته شده، دست می یابد. توسعه، ارتقای مستمر کل جامع ه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر و  در عین حال محیط زیست بوم  است. در پارادایم  توسه یکی از ارکان توسعه که به آن توجه می شود توسعه بومی است. توسعه بومی فرآیندی است فراگیر و همه جانبه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی و گونه های زیستی که جامعه را به سوی بهبود شاخص های اصلی توسعه رهنمون می سازد. موضوع اصلی  در بحث توسعه منطقه ای و بومی « انسان ، مناسبات اجتماعی، فرهنگ بومی و محیط زیست بوم  است.

استان مازندارن به عنوان منطقه ای که در خود ترکیب فرهنگ بومی و محیط زیست بومی را داراست و در طی زمان طولانی این دو عنصر  منطقه مازندران شکل داد ، در فرایند توسعه و تغییرات سازمان یافته و تحولات جدید، دگرگونی های قابل لمس و عیانی را تجربه کرده است. بسیاری از برنامه های طراحی شده که وارد استان شده است منجر به تغییرات وسیعی شده که تجربه مناسبی را منجر نشده است...همایش توسعه در استان مازندارن  از زاویه دیدگاه پژوهشگران و محققان می تواند چالش ها و راه کارهایی که فرایند توسعه در این استان بوجود آورده را نمایان سازد.


اولین کنفرانس مدیریت کسب و کار در حوزه دریای خزر (چالش ها و راه کارهای بازاریابی بین الملل و صادرات) 

معرفی و مشخصات

کنفرانس مدیریت کسب و کار در کشورهای حوزه دریای خزر با ابتکار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران با دو هدف نظری و کاربردی برای شناسایی چالش ها و مسائل گوناگون کسب و کار، تجارت و بازرگانی در کشورهای حاشیه دریای خزر و متعاقباً ارائه راهکارهای علمی، نظری و کاربردی برای بهبود کسب و کار در این منطقه برگزار می گردد. این کنفرانس اساساً رویکردی بین المللی دارد، که در سال اول در قالب ملی و از سال دوم و پس از به صورت بین المللی و با مشارکت کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. در هر دوره از کنفرانس، یک تم کلیدی در نظر گرفته می شود که در سال اول برگزاری تم اصلی آن عبارت از چالش ها و راه کارهای بازاریابی بین الملل و صادرات می باشد. این کنفرانس درصدد تا تمامی جنبه ها و حوزه های کسب و کار را در پوشش دهد تا مخاطبان مختلف با توانمندی ها و قابلیت های متفاوت بتوانند تجربیات علمی و عملی خو را در حوزه های تخصصی خود معرفی و عرضه نمایند. حوزه های محوری در قالب بازاریابی بین الملل و صادرات، مدیریت استراتژیک بازار، مدیریت ارتباط با مشتریان، کارآفرینی و بهبود کسب و کار، توسعه مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی، تامین مالی، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری و ... می باشد که برای کسب و کارهای مختلف جنبه های کلیدی محسوب می شوند.  


سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی سازمان بهداشت جهاني، سبك زندگي را الگوهاي مشخص و قابل‌تعریف رفتار می‌داند كه از تعامل بين ویژگی‌های شخص، برهمكنشروابط اجتماعي و موقعیت‌های محيطي و اجتماعي  اقتصادي، حاصل می‌شوداولين بار نظریه سبك زندگي اسلامي را، به‌صورت علميبه‌عنوان موضوع رساله دكتري، بررسي كرد .چگونگي تعامل رفتارها و نگرش‌ها در زندگي روزانه، نشان‌دهنده سبك زندگي انسان است ومسير نسبتاً ثابتي را براي زندگي پيش روي انسان ترسيم می‌کندبراي يافتن بهترين نوع سبك زندگي، الگويي لازم است كه همهمؤلفه‌هاي شناختي و رفتاري انسان را به بهترين شكل در نظر بگيرد و از طرف ديگر با یافته‌های مسلم علمي مخالف نباشد و همچنيندنيا و آخرت را در كنار هم ببيند و از هیچ‌یک از ابعاد مادي و معنوي انسان غافل نشودمی‌توان ادعا كرد كه سبك زندگي قرآنی اين‌گونه استدر سبك زندگي قرآنی عمق اعتقادات، عواطف و نگرش فرد سنجيده نمی‌شود؛ بلكه رفتارهاي فرد، سنجيده می‌شوددر سبكزندگي از ساير دیدگاه‌ها، فقط به رفتار توجه می‌شود و فكر و نيت انجام رفتار بررسي نمی‌شود ؛ اما سبك زندگي قرآنی نمي‌تواند نسبت بهنیت‌ها بی‌تفاوت باشد، درحالی‌که تأكيد آن روي رفتار است؛ به حداقل عواطف و شناخت‌ها نيز نظر دارد.

اولین کنفرانس مدیریت کسب و کار در کشورهای حوزه دریای خزر (چالش ها و راه کارهای بازاریابی بین الملل و صادرات) The First Conference on Business Management in the Caspian Sea Region (Challenges and Solutions of International Marketing and Exports)


 کنفرانس مدیریت کسب و کار در کشورهای حوزه دریای خزر (عنوان به فارسی: اولین کنفرانس مدیریت کسب و کار در حوزه دریای خزر (چالش ها و راه کارهای بازاریابی بین الملل و صادرات) و عنوان به انگلیسی: The First Conference on Business Management in the Caspian Sea Region (Challenges and Solutions of International Marketing and Exports) ) با ابتکار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران با دو هدف نظری و کاربردی برای شناسایی چالش ها و مسائل گوناگون کسب و کار، تجارت و بازرگانی در کشورهای حاشیه دریای خزر و متعاقباً ارائه راهکارهای علمی، نظری و کاربردی برای بهبود کسب و کار در این منطقه برگزار می گردد. این کنفرانس اساساً رویکردی بین المللی دارد، که در سال اول در قالب ملی و از سال دوم و پس از به صورت بین المللی و با مشارکت کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. در هر دوره از کنفرانس، یک تم کلیدی در نظر گرفته می شود که در سال اول برگزاری تم اصلی آن عبارت از چالش ها و راه کارهای بازاریابی بین الملل و صادرات می باشد. این کنفرانس درصدد تا تمامی جنبه ها و حوزه های کسب و کار را در پوشش دهد تا مخاطبان مختلف با توانمندی ها و قابلیت های متفاوت بتوانند تجربیات علمی و عملی خو را در حوزه های تخصصی خود معرفی و عرضه نمایند. حوزه های محوری در قالب بازاریابی بین الملل و صادرات، مدیریت استراتژیک بازار، مدیریت ارتباط با مشتریان، کارآفرینی و بهبود کسب و کار، توسعه مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی، تامین مالی، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری و ... می باشد که برای کسب و کارهای مختلف جنبه های کلیدی محسوب می شوند.  

دومین رویداد چالش محور کوک (کارآفرینی) این رویداد یک کمپ کارآفرینی است که در مدت زمان 3 روز برگزار می گردد.

اولین همایش امام خمینی و تمدن نوین اسلامی - ایرانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی


آخرین مهلت ثبت نام: ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
آخرین مهلت ارسال مقاله: ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تاریخ برگزاری: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
حامیان: دانشگاه مازندران، دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و...


همایش سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی


  آخرین مهلت ثبت‌نام:۰۱ اسفند ۱۳۹۸
  آخرین فرصت ارسال مقاله:۳۰ آذر ۱۳۹۸ 
  تاریخ برگزاری:۱۴ اسفند ۱۳۹۸ 
  برگزار کنندگان:دانشگاه مازندران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مازندران 
  حامیان همایش:دانشگاه مازندران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مازندران، ...
        دانشگاه مازندران هم اکنون بزرگترین مرکز آموزش عالی استان به شمار می رود و دارای سابقه ای بالغ بر 47 سال است که هسته اولیه آن را مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی، مدرسه علوم کشاورزی ساری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مرکز تربیت دبیر فنی نوشیروانی بابل و مرکز تحصیلات تکمیلی بابلسر تشکیل داده اند که در سال 1358 و با تصویب شورای عالی انقلاب از ادغام این مراکز ، دانشگاه مازندران به صورت رسمی تاسیس و در طی سال های اخیر رشد قابل توجهی در هر دو عرصه کمی و کیفی داشته است.
       همچنین در سال 1364 دانشکده ی پزشکی تحت پوشش دانشگاه مازندران، ابتدا در ساری و سپس در بابل تاسیس گردید که در سال تحصیلی 67-66 با قرار گرفتن در مجتمع های پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه مازندارن جدا و از آن تاریخ به صورت مستقل در آمدند. دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز در سال 1368 از دانشگاه مازندران منتزع و به صورت دانشگاه مستقل شکل گرفت.
       در پی برنامه توسعه و گسترش آموزشی عالی در استان و ایجاد دانشگاه های تخصصی،‌ دو مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و فنی و مهندسی نوشیروانی بابل نیز مطابق مصوبات ریاست محترم جمهوری از دانشگاه مازندران منتزع و به صورت دانشگاه های مستقل درآمدند. ضمناً‌ مقرر شد تا جامعیت دانشگاه مازندران به عنوان محور آموزش عالی استان، در قالب ایجاد رشته های فنی و مهندسی و کشاورزی حفظ گردد.
       کار آموزش و تدریس دانشجویان را 350 عضو هیات علمی (تعداد 37 استاد، 88 دانشیار، 200 استادیار و 24 مربی) و تعدادی از مدرسین حق التدریس بر عهده دارند. تعداد رشته های موجود در دانشگاه مازندران بیش از 82 رشته در مقطع کارشناسی در دوره های روزانه و شبانه، بیش از 98 رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و بیش از 66 رشته گرایش در مقطع دکترا می باشد.
       در حال حاضر این مرکز آموزش عالی  بر اساس سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اهداف متعددی در عرصه تولید علم و فناوری و پژوهش، خدمات آموزشی و فعالیت های فرهنگی در عرصه تبادل اندیشه و شکوفا نمودن استعداد ها و اندیشه های نسل فرهیخته جامعه بر عهده دارد و بر همین اساس، با اتخاذ راهبردهایی در حوزه طرح های عمرانی، برنامه های زمان بندی شده آموزشی، پروژه ها و طرح های پژوهشی و فرهنگی فعالیت های مجدانه ای در دست اقدام دارد.
       دانشگاه مازندران تلاش می نماید به همت اساتید محترم، کارکنان شریف و دانشجویان عزیز و با مساعدت های مسئولان وزارتی و استانی، فعالیت هایی در خور شأن این خطه و جامعه اسلامی داشته باشد و بتواند دین خود را نسبت به جامعه ادا نماید.

تماس با ما

آدرس: مازندران - بابلسر – خيابان پاسداران – سازمان مركزي
تلفن: 01135303000
دورنگار:01135334253
کد پستی: 13534 – 47416
رایانامه: info@umz.ac.ir

همایش های خاتمه یافته

آرشیو همایش ها