آخرین مهلت ثبت نام: 30 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 10 تا 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن سیستمهای فازی ایران، انجمن آمار ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 40 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -75 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 9 روز مانده

درباره کنفرانس

نهمین سمینار ملی آمار و احتمال فازی

     

کارگاه های آموزشی

گالری تصاویر