آخرین مهلت ثبت نام: 05 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 25 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن سیستمهای فازی ایران، انجمن آمار ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 12 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -104 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -5 روز مانده
تماس با ما
تلفن و دورنگار دبیرخانه:01135345413
تلفن دیگر: 01135302474
ایمیل آدرس: sfsp9@umz.ac.ir 
آدرس وبسایت:/sfsp9