آخرین مهلت ثبت نام: 30 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن سیستم های فازی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -55 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -171 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -77 روز مانده
هزینه ها

هزینه ثبت نام اعضاء انجمن فازی: 220 هزار تومان
هزینه ثبت نام افراد غیر عضو: 280 هزار تومان
هزینه ثبت نام دانشجویان: 140 هزار تومان

* هزینه های فوق همراه با هزینه نهار می باشد.