آخرین مهلت ثبت نام: 30 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن سیستم های فازی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -55 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -171 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -77 روز مانده
محورها
جبر فازی
منطق فازی
گراف های فازی
توپولوژی فازی
برنامه ریزی خطی فازی
بهینه سازی فازی
محاسبات نرم
ابرنیم گروه ها و ابرگروه ها
ابر حلقه ها، ابر مدول ها و فضاهای برداری
ابرجبرها
ابر BCK-جبرها
ابرشبکه ها
H_7-ساختارها
کاربردهای ابرساختارهای جبری
ابرساختارهای فازی