آخرین مهلت ثبت نام: 30 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن سیستم های فازی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -51 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -167 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -73 روز مانده
چهارشنبه 21 فروردین 1398
راهنمای پرداخت هزینه
جهت دریافت راهنمایی برای تکمیل ثبت نام و پرداخت هزینه ها که آخرین زمان آن ، تا تاریخ 1398/01/25 می باشد، می توانید به بخش راهنمای نویسندگان و قسمت پرداخت هزینه ها مراجعه فرمائید.
*** با توجه به اینکه مدت زمان تعیین شده جهت پرداخت هزینه ها محدود است و با اتمام زمان، بخش پرداخت هزینه ها در سامانه بسته خواهد شد، لذا به پژوهشگران عزیز و گرامی توصیه می شود که در همان روزهای ابتدایی اقدام نمایند.