آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 10 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران - دانشکده علوم اقتصادی و اداری
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 70 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -15 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 49 روز مانده

درباره کنفرانس

نهمین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران

     

کارگاه های آموزشی

گالری تصاویر