آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 10 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران - دانشکده علوم اقتصادی و اداری
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 11 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -74 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 0 روز مانده

درباره کنفرانس

نهمین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران

     

کارگاه های آموزشی

گالری تصاویر