آخرین مهلت ثبت نام: 31 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 09 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 40 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -44 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 روز مانده

درباره کنفرانس

سومین همایش ملی اقتصاد ایران

     
توجه1 : سه مقالۀ برتر این همایش در مجلات علمی-پژوهشی دانشگاه مازندران چاپ خواهد شد.
 
توجه 2: زمان اعلام نتایح  داوری مقالات 1398/1/25 می باشد.
 

کارگاه های آموزشی

گالری تصاویر