آخرین مهلت ثبت نام: 30 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 03 آذر 1397
تاریخ برگزاری: 27 آذر 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
حامیان: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشگاه بیرجند، ارتش جمهوری اسلامی ایران، استانداری مازندران، بانک ملی، دانشگاه امام جامع امام حسین، دانشگاه شهید ستاری
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -189 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -378 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -213 روز مانده
محورها
امنیت،پایداری و توسعه در فرماندهی و کنترل
-امنیت جامعه ای در فرماندهی و کنترل -امنیت سازی سیاسی برای فرماندهی و کنترل -الزامات و چارچوب های تصمیم سازی در سطوح و رده های امنیتی -خنثی سازی جنگ های الکترونیکی و پیشگیری از اختلال در شبکه ها -رسانه های انتقال امن -شرایط و انواع(دسته بندی یا طبقه بندی ) بحران همکاری های بین المللی در فرماندهی و کنترل
فرماندهی و کنترل در حوزه دفاعی وامنیتی
-مدل ها و الگوهای فرماندهی و کنترل نظامی و امنیتی -معماری نیروهای دفاعی و امنیتی آینده -فرماندهی و کنترل در تهدیدات نوظهورنظامی و منازعات داخلی -تروریسم،بیوتروریسم و روش های هوشمند پیشگیری و کشف -جنگ اطلاعاتی و نبرد در فضای مجازی
فرماندهی و کنترل در حوزه های غیر نظامی
-کاربرد فرماندهی و کنترل در حوزه های غیر نظامی -یکپارچه سازی فرایندها و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی -فرماندهی و کنترل در سازمان های حاکمیتی و نهادهای تصمیم ساز -فرماندهی و کنترل در فضای سایبری -فرماندهی و کنترل در حوزه های بانکداری،سوخت رسانی،امداد و نجات ،تجارت بین الملل،غذا و دارو مدیریت آب،حمل و نقل،مدیریت شهری و ترافیک،آمایش سرزمین ،گردشگری و ...
توسعه زیرساخت های فرماندهی و کنترل برای امنیت وتوسعه پایدار
-توسعه زیر ساخت های فرماندهی و کنترل -زیرساخت های حقوقی و قانونی فرماندهی و کنترل -رمز نگاری و هوشمند سازی در سامانه های فرماندهی و کنترل -شبیه سازی و مدل سازی فرایندهای فرماندهی و کنترل -سازمان،آموزش،ظرفیت سازی نیروی انسانی و مدیریت دانش -تعیین اولویت ها و برآوردها و تامین هزینه ها ،راهبردها،اولویت ها و سیاست گذاری در فرماندهی و کنترل توسعه علوم و فنون مرتبط با فرماندهی و کنترل عوم و فنون پیشرفته در فرماندهی و کنترل -علوم شناختی در تصمیم سازی،فرماندهی و کنترل
مفاهیم و مبانی پایه ، نظری فرماندهی و کنترل برای امنیت و توسعه پایدار
-فرماندهی و کنترل در آموزه های مکتب اسلام و انقلاب اسلامی -فرایندها و ساختارهای فرماندهی و کنترل -نظریه ها و مدل های فرماندهی و کنترل -سیاستگذاری وراهبرد فرماندهی و کنترل -آینده پژوهی و دیده بانی روندها و رخداد های آینده