آخرین مهلت ثبت نام: 27 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 05 آبان 1397
تاریخ برگزاری: 27 و 28 آذر 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
حامیان: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، انجمن فرماندهی و کنترل ایران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 84 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -105 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 32 روز مانده
محورها
امنیت،پایداری و توسعه در فرماندهی و کنترل
-امنیت جامعه ای در فرماندهی و کنترل -امنیت سازی سیاسی برای فرماندهی و کنترل -الزامات و چارچوب های تصمیم سازی در سطوح و رده های امنیتی -خنثی سازی جنگ های الکترونیکی و پیشگیری از اختلال در شبکه ها -رسانه های انتقال امن -شرایط و انواع(دسته بندی یا طبقه بندی ) بحران همکاری های بین المللی در فرماندهی و کنترل
فرماندهی و کنترل در حوزه دفاعی وامنیتی
-مدل ها و الگوهای فرماندهی و کنترل نظامی و امنیتی -معماری نیروهای دفاعی و امنیتی آینده -فرماندهی و کنترل در تهدیدات نوظهورنظامی و منازعات داخلی -تروریسم،بیوتروریسم و روش های هوشمند پیشگیری و کشف -جنگ اطلاعاتی و نبرد در فضای مجازی
فرماندهی و کنترل در حوزه های غیر نظامی
-کاربرد فرماندهی و کنترل در حوزه های غیر نظامی -یکپارچه سازی فرایندها و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی -فرماندهی و کنترل در سازمان های حاکمیتی و نهادهای تصمیم ساز -فرماندهی و کنترل در فضای سایبری -فرماندهی و کنترل در حوزه های بانکداری،سوخت رسانی،امداد و نجات ،تجارت بین الملل،غذا و دارو مدیریت آب،حمل و نقل،مدیریت شهری و ترافیک،آمایش سرزمین ،گردشگری و ...
توسعه زیرساخت های فرماندهی و کنترل برای امنیت وتوسعه پایدار
-توسعه زیر ساخت های فرماندهی و کنترل -زیرساخت های حقوقی و قانونی فرماندهی و کنترل -رمز نگاری و هوشمند سازی در سامانه های فرماندهی و کنترل -شبیه سازی و مدل سازی فرایندهای فرماندهی و کنترل -سازمان،آموزش،ظرفیت سازی نیروی انسانی و مدیریت دانش -تعیین اولویت ها و برآوردها و تامین هزینه ها ،راهبردها،اولویت ها و سیاست گذاری در فرماندهی و کنترل توسعه علوم و فنون مرتبط با فرماندهی و کنترل عوم و فنون پیشرفته در فرماندهی و کنترل -علوم شناختی در تصمیم سازی،فرماندهی و کنترل
مفاهیم و مبانی پایه ، نظری فرماندهی و کنترل برای امنیت و توسعه پایدار
-فرماندهی و کنترل در آموزه های مکتب اسلام و انقلاب اسلامی -فرایندها و ساختارهای فرماندهی و کنترل -نظریه ها و مدل های فرماندهی و کنترل -سیاستگذاری وراهبرد فرماندهی و کنترل -آینده پژوهی و دیده بانی روندها و رخداد های آینده