آخرین مهلت ثبت نام: 30 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 03 آذر 1397
تاریخ برگزاری: 27 آذر 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
حامیان: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشگاه بیرجند، ارتش جمهوری اسلامی ایران، استانداری مازندران، بانک ملی، دانشگاه امام جامع امام حسین، دانشگاه شهید ستاری
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -189 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -378 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -213 روز مانده
شنبه 03 آذر 1397
تشکیل جلسات هماهنگی برای برگزاری یازدهمین کنفرانس فرماندهی و کنترل
تشکیل جلسات هماهنگی برای برگزاری یازدهمین کنفرانس فرماندهی و کنترل در مرکز فناوری اطلاعات
این جلسات در تاریخ شانزدهم و بیست و دوم آبان ماه هزار و سیصد و نود و هفت در محل مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه مازندران و با حضور آقایان دکتر فاطمی معاون پژوهشی دانشگاه مازندران ، دکتر احمد رشیدی دبیر کنفرانس، دکتر یگانگی دبیر علمی کنفرانس،  دکتر راسخی دبیراجرایی،مهندس همتی رییس پژوهشکده شهید ستاری و مهندس مدانلو ، تشکیل و تصمیم های لازم در خصوص فرآیند برگزاری کنفرانس و مراحل داوری مقالات ارسالی ، اتخاذ گردید .