آخرین مهلت ثبت نام: 30 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 03 آذر 1397
تاریخ برگزاری: 27 آذر 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
حامیان: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشگاه بیرجند، ارتش جمهوری اسلامی ایران، استانداری مازندران، بانک ملی، دانشگاه امام جامع امام حسین، دانشگاه شهید ستاری
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -152 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -341 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -176 روز مانده
شنبه 03 شهریور 1397
حضور دکتر اوتالعجم دبیر انجمن علمی فرماندهی و کنترل در دانشگاه مازندران
جلسه ای با جناب آقای دکتر اوتالعجم برای هماهنگی برگزاری یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل برگزار شد.

جلسه ای با جناب آقای دکتر اوتالعجم دبیر انجمن علمی فرماندهی و کنترل و آقایان دکتر احمد رشیدی دبیر یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل، سعید راسخی دبیر اجرایی و سعید یگانگی دبیر علمی برای هماهنگی برگزاری یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل برگزار شد. در این جلسه در خصوص ابعاد مختلف چگونگی برگزاری کنفرانس و بهره گیری از ظرفیت های مراکز علمی و دستگاه های اجرایی ذیربط بحث و تبادل نظر به عمل آمد. طی این دیدار آقای دکتر اوتالعجم از زیر ساخت ها و امکانات موجود در دانشگاه مازندران برای برگزاری همایش بازدید به عمل آورده و مناسب بودن آن ها را برای برگزاری این رویداد مهم علمی مورد تایید قرار دادند.