آخرین مهلت ثبت نام: 27 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 05 آبان 1397
تاریخ برگزاری: 27 و 28 آذر 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
حامیان: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، انجمن فرماندهی و کنترل ایران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 84 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -105 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 32 روز مانده
راهنمای ارسال مقاله

1- دریافت و بررسی مقاله در کنفرانس منوط به ارسال نسخه کامل مقاله مطابق الگوی نگارش خواهدبود.

2- مقالات باید مستخرج از فعالیت اصیل پژوهشی در یکی از زمینه‌های کنفرانس و دربرگیرنده نتایج تحقیقاتی نگارندگان باشد.

3- مقالات ارسالی باید قبلا در هیچ نشریه یا همایشی ارائه، چاپ و یا در دست بررسی نباشند.  

4- پذیرش مقالات صرفا بر اساس نتایج داوری انجام می‌پذیرد.

5-  مقاله‌های پذیرفته شده نهایی در کتابچه مقالات کنفرانس (الکترونیکی) منتشر خواهند شد.

6- دریافت مقالات صرفا از طریق وبگاه کنفرانس انجام می شود.

6- چاپ و پذیرش مقاله‌های پذیرفته شده منوط به ثبت نام و پرداخت هزینه های کنفرانس و شرکت حداقل یکی از نویسندگان در کنفرانس است.