آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 دی 1397
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: انجمن علمی باستان شناسی ایران، گروه باستان شناسی شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی، انجمن علمی هنر اسلامی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر دانشگاه مازندران (گروه پژوهشی تبرستان شناسی)، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران، مؤسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر، مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -51 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -283 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -152 روز مانده
تماس با دبیرخانه

تماس با دبیرخانه

آدرس دبیرخانه: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، دبیرخانه کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران

تلفن:

۰۱۱-۳۵۳۰۲۷۳۴


(ساعات تماس: 13-9 و 20-16)

 

09026367569

(ساعات تماس: 13-9 و 20-16)

 

رایانامه: info@arc-art.ir

arc_art@umz.ac.ir
 
 
 

کانال کنفرانس: arcartconference@