آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 دی 1397
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: انجمن علمی باستان شناسی ایران، گروه باستان شناسی شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی، انجمن علمی هنر اسلامی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر دانشگاه مازندران (گروه پژوهشی تبرستان شناسی)، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران، مؤسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر، مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -51 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -283 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -152 روز مانده
محورها
تاریخ هنر
رویکردها و روش های پژوهش در حوزه تاریخ هنر ایران (پیش از اسلام و دوران اسلامی)؛ نظریه های شاخص در حوزه مطالعات تاریخ هنر و امکان سنجی استفاده از آن ها در هنر ایران؛ جایگاه مطالعات میان رشته ای در پژوهش های تاریخ هنر (علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی)؛ چالش های پیش روی پژوهش در تاریخ هنر ایران؛ تجزیه و تحلیل فرمی و محتوایی آثار معماری ایران؛ مطالعه تزئینات وابسته به معماری در آثار معماری ایرانی؛ نقش معماری کهن ایران در توسعه معماری جهان اسلام در ادوار مختلف؛ ارتباط ادبیات و دیگر هنرها در دوره اسلامی؛ نقش بسترهای اقتصادی و اجتماعی در رشد و تعالی تاریخ هنر ایران؛ منبع شناسی تاریخ هنر ایران (پیش از اسلام و دوران اسلامی)؛ رویکردها و روش های پژوهش در حوزه تاریخ هنر ایران (پیش از اسلام و دوران اسلامی)؛ نظریه های شاخص در حوزه مطالعات تاریخ هنر و امکان سنجی استفاده از آن ها در هنر ایران؛ جایگاه مطالعات میان رشته ای در پژوهش های تاریخ هنر (علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی)؛
باستان شناسی
راهبردهای باستان شناسی ایران در یک صد سال گذشته: تاریخچه، چالش ها و راهکارها؛ رویکردهای میان رشته ای در باستان شناسی ایران؛ باستان شناسی دریایی (ساحلی، زیر آب، شناورها)؛ انسان شناسی پیش از تاریخ ایران؛ باستان شناسی پارینه سنگی ایران؛ نظریه ها و راهبردهای نوسنگی گرایی در ایران؛ ظهور جوامع پیچیده در دوره مس و سنگ: الگوی استقرار، اقتصاد، رتبه بندی اجتماعی، فناوری ها و برهم کنش ها؛ دوران مفرغ در فلات ایران: حاکمان و جامعه، تولید و توزیع مؤسساتی، روابط فرهنگی و مبادلات تجاری فلات ایران در دوران آهن؛ کاربرد روش ها و مطالعات میان رشته ای در پژوهش های دوران تاریخی؛ جایگاه و اهمیت متون و اسناد نوشتاری در پژوهش های باستانشناسی تاریخی؛ باستان شناسی عیلام: حلقه مفقوده باستان شناسی تاریخی؛ اهمیت و ضرورت مطالعات شناسی و فرهنگ و زبان های باستانی در پژوهش های باستان شناسی تاریخی؛ کاربست لایه نگاری و روش های گاهنگاری مطلق در پژوهش های دوران تاریخی؛ الگوهای استقرار در محوطه های تاریخی ایران؛ برهم کنش های فرهنگی محوطه های تاریخی ایران با مناطق همجوار؛ چشم اندازهای نوین در مبانی نظری و روش شناسی باستان شناسی تاریخی ایران و جهان؛ از میراث بازمانده تا آثار معاصر: آسیب شناسی و چالش های باستان شناسی دوران اسلامی به عنوان دوران زنده و پابرجا؛ جایگاه ادبیات شفاهی و مکتوب در حوزه مطالعات باستان شناختی دوران اسلامی؛ از مجموعه ها تا موزه ها و بانک های اطلاعاتی: شناسایی، گردآوری، مستند نگاری، حفاظت، عرضه و نشر آثار؛ مطالعات باستان سنجی و فناوری اطلاعات در حوزه باستان شناسی؛ دوران اسلامی: سیر تحول، کاربرد و دستاوردها؛ شبکه های ارتباطی: بستر جغرافیایی و نقش راه ها در مبادلات اقتصادی، سیاسی، نظامی، مذهبی و اجتماعی؛ باستان شناسی پهنه های فرهنگی شهری و برون شهری و بناهای دوران اسلامی و احیاء و کاربری آن ها با نگاه به چالش های امروزی؛ میراث باستان شناختی، آمایش فرهنگی سرزمین و حیات پایدار