آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 دی 1397
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: انجمن علمی باستان شناسی ایران، گروه باستان شناسی شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی، انجمن علمی هنر اسلامی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر دانشگاه مازندران (گروه پژوهشی تبرستان شناسی)، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران، مؤسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر، مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -51 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -283 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -152 روز مانده
همکاران
رئیس
  نام: حسن هاشمی زرج آباد
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: باستان شناسی
  دانشگاه: تربیت مدرس
  محل کار: دانشگاه مازندارن
خبرنگار
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مسئول کارگاه ها
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مدیر محتوا
  نام: مرتضی عطایی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: باستان شناسی
  دانشگاه: دانشگاه مازندران
  محل کار: دانشگاه مازندران