آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 دی 1397
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: انجمن علمی باستان شناسی ایران، گروه باستان شناسی شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی، انجمن علمی هنر اسلامی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر دانشگاه مازندران (گروه پژوهشی تبرستان شناسی)، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران، مؤسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر، مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -51 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -283 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -152 روز مانده
کمیته علمی

 

کمیته علمی کنفرانس

دبیران علمی:

دکتر حسن هاشمی زرج­ آباد (دانشیار باستان­ شناسی دانشگاه مازندارن)

دکتر محمد قمری فتیده (استادیار باستان­ شناسی دانشگاه مازندارن)     

 

 

اعضای کمیته علمی باستان­ شناسی

 

استاد رسول بشاش

استاد پیشکسوت باستان شناسی

دکتر اکبر پورفرج

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر عابد تقوی

استادیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

دکتر هاشم حسینی

دانشیار باستان شناسی دانشگاه نیشابور

استاد مهدی رهبر

استاد پیشکسوت باستان شناسی

دکتر رضا رضالو

دانشیار باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر رقیه رحیمی سرخنی

استادیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

دکتر محمد ابراهیم زارعی

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر سیدمنصور سیدسجادی

استاد پیشکسوت باستان شناسی

دکتر رحمت عباس نژاد

استادیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

دکتر مرتضی عطایی

استادیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

دکتر حسن فاضلی نشلی

استاد باستان شناسی دانشگاه تهران

دکتر هایده لاله

گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

دکتر رجبعلی لباف خانیکی

استاد پیشکسوت باستان شناسی

دکتر عباس مترجم

دانشیار باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر یعقوب محمدی فر

استاد باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر محمد مرتضائی

دانشیار پژوهشکده باستان شناسی

دکتر حکمت الله ملاصالحی

دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران

دکتر صادق ملک شهمیرزادی

استاد پیشکسوت باستان شناسی

دکتر سیدرسول موسوی حاجی

استاد باستان شناسی دانشگاه مازندران

دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر

دانشیار باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رضا مهرآفرین

دانشیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

دکتر کاظم ملازاده

دانشیار باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر کمال الدین نیکنامی

استاد باستان شناسی دانشگاه تهران

دکتر حامد وحدتی نسب

دانشیار باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علیرضا هژبری نوبری

استاد باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

 

 
 
 
اعضای کمیته علمی هنر

دکتر یعقوب آژند

استاد دانشگاه تهران

عفت السادات افضل طوسی

دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهراء

دکتر فاطمه اکبری

دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر محمد علی بیدختی

استادیار دانشگاه بیرجند

دکتر احمد تندی

استادیار دانشگاه هنر تهران

دکتر غلامعلی حاتم

استاد بازنشسته دانشگاه هنر تهران

دکتر محمد خزایی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

فرهاد خسروی بیژائم

استادیار گروه کتابت و نگارگری دانشگاه هنر اصفهان

دکتر سعید خودداری نایینی

استادیار دانشگاه هنر تهران

دکتر مصطفی رستمی

استادیار دانشگاه مازندران

دکتر زهرا رهبرنیا

دانشیار دانشگاه الزهرا

دکتر علی زارعی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند

دکتر پریسا شاد قزوینی

دانشیار دانشگاه الزهرا

دکتر مهناز شایسته فر

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیدعبدالمجید شریف‌زاده

مدیر پژوهشی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور

دکتر علیرضا شیخی

استادیار دانشگاه هنر تهران 

دکتر الیاس صفاران

دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

دکتر حجت اله عبدی اردکانی

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

دکتر حسین کوهستانی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند

دکتر مینا محمدی وکیل

استادیار دانشگاه الزهرا

دکتر فتانه محمودی

دانشیار دانشگاه مازندران