آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 دی 1397
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: انجمن علمی باستان شناسی ایران، گروه باستان شناسی شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی، انجمن علمی هنر اسلامی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر دانشگاه مازندران (گروه پژوهشی تبرستان شناسی)، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران، مؤسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر، مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -51 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -283 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -152 روز مانده
کمیته اجرایی

دبیر اجرایی کنفرانس

 • دکتر مرتضی عطایی

  استادیار باستان شناسی دانشگاه مازندارن

مدیر پشتیبانی کنفرانس

 • سید رضا موسوی میرکلا

  مدیر امور عمومی دانشکده میراث فرهنگی دانشگاه مازندران

اعضای کمیته اجرایی

 • دکتر راحله کولابادی

  دکترای باستان شناسی و مدرس دانشگاه

 • مژگان خیرالهی

  دانشجوی دکتری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 • امین حاجی زاده

  عضو هیأت علمی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

 • سید عبدالرضا حسینی

  دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 • امیرحسین احسان

  مدیر امور عمومی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

 • هانیه حسین نیا

  کارشناس دبیرخانه کنفرانس