آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 دی 1397
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: انجمن علمی باستان شناسی، گروه باستان شناسی شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی، انجمن علمی هنر اسلامی، پایگاه استنادی جهان اسلام، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر دانشگاه مازندران (گروه پژوهشی تبرستان شناسی)
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 164 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -68 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 63 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه چکیده
18
روز مانده
مهلت داوری چکیده
33
روز مانده
ارائه متن کامل
63
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
78
روز مانده
درخواست حضور
-1
روز مانده
تاریخ برگزاری
164
روز مانده