آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 03 بهمن 1397
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: انجمن علمی باستان شناسی، گروه باستان شناسی شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی، انجمن علمی هنر اسلامی، پایگاه استنادی جهان اسلام، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر دانشگاه مازندران (گروه پژوهشی تبرستان شناسی)
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 98 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -134 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 0 روز مانده