دبیرخانه دائمی «کنفرانس ملی دوسالانه باستان­شناسی و تاریخ هنر ایران» با اخذ مجوز از شورای پژوهشی دانشگاه مازندران در خردادماه 1397 خورشیدی تأسیس شد و با استقرار در دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران رسماً آغاز به ­کار کرد. نظر به قرابت موضوعی باستان­شناسی و تاریخ هنر، عنوان کنفرانس با همفکری انجمن­های علمی و صاحب­نظران رشته­ های مربوط، «کنفرانس ملی دوسالانه باستان­شناسی و تاریخ هنر ایران» انتخاب شد. رویکرد دبیرخانه، برگزاری منظم کنفرانس به‌صورت دوسالانه است.

با توجه به روند جهانی شدن و گسترش عناصر مدرن و تغییر در مناسبات اجتماعی و کنش های افراد، بسیاری از جوامع و فرهنگ های بومی محلی تحت تاثیر قرار گرفته اند. این تاثیر گذاری منجر به تهدیدات و تناقضات فرهنگ های بومی-محلی گردیده است. فرهنگ و جامعه بومی مازندران به عنوان یکی از این گونه های فرهنگ محلی- بومی که تاریخ طولانی دارد و بسیاری از عناصر فرهنگ بومی آن طی تجربه های مردمان این منطقه در مسیر زمان شکل گرفته شده اند، با تغییر نسل ودگرگونی در رفتار های مردم اش تحت تاثیر تحولات عصر معاصر و مصرفی شدن و اقتصاد بازار، دچار چالش گردید و جریان به گونه ای پیش می رود که به ضرر این اجتماع بومی رقم می خورد . این کنفرانس با اشراف به این موضوع و اهمیت فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران و در کل مسایل بومی-محلی در نظر دارد ابعاد این پدیده ها و راه کار های تطبیق پذیری با تغییرات را با دیدگاه علمی و راهبردی بومی-محلی یاد آوری کرده و اجماعی نسبت به توجه و اهمیت، حفظ و نگهداشت فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندرا ن و عناصر درونی آن، شکل دهد.

یازدهمین ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻤلی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ گردهمایی های ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﻌﺎر" فرماندهی و کنترل؛ امنیت و توسعه پایدار ملی " و ﺑﺎ ﻫﺪف ارتقاء ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي، ﻛﺎرﺑﺮدي، ﺗﻮﺳﻌﻪ‌اي و ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﻳﻦ ﺣﻮزه در تارخ 27 و 28 آذر 1397 در دانشگاه مازندران ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد.

تعداد همایش‌های در حال برگزاری: 4
اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
 • آخرین مهلت ثبت‌نام:
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 30 دی 1397
 • تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
 • برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
 • حامیان همایش: انجمن علمی باستان شناسی، گروه باستان شناسی شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی، ...
بیشتر
نهمین سمینار آمار و احتمال فازی
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 30 فروردین 1398
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 25 اسفند 1397
 • تاریخ برگزاری: 10 تا 12 اردیبهشت 1398
 • برگزار کنندگان:
 • حامیان همایش:
بیشتر
همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 10 اسفند 1397
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 10 بهمن 1397
 • تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
 • برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
 • حامیان همایش: دانشگاه مازندران
بیشتر
یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 30 آبان 1397
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 03 آذر 1397
 • تاریخ برگزاری: 27 آذر 1397
 • برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
 • حامیان همایش: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ...
بیشتر