دبیرخانه دائمی «کنفرانس ملی دوسالانه باستان­شناسی و تاریخ هنر ایران» با اخذ مجوز از شورای پژوهشی دانشگاه مازندران در خردادماه 1397 خورشیدی تأسیس شد و با استقرار در دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران رسماً آغاز به ­کار کرد. نظر به قرابت موضوعی باستان­شناسی و تاریخ هنر، عنوان کنفرانس با همفکری انجمن­های علمی و صاحب­نظران رشته­ های مربوط، «کنفرانس ملی دوسالانه باستان­شناسی و تاریخ هنر ایران» انتخاب شد. رویکرد دبیرخانه، برگزاری منظم کنفرانس به‌صورت دوسالانه است.

یازدهمین ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻤلی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ گردهمایی های ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﻌﺎر" فرماندهی و کنترل؛ امنیت و توسعه پایدار ملی " و ﺑﺎ ﻫﺪف ارتقاء ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي، ﻛﺎرﺑﺮدي، ﺗﻮﺳﻌﻪ‌اي و ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﻳﻦ ﺣﻮزه در تارخ 27 و 28 آذر 1397 در دانشگاه مازندران ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد.

آموزش پیش از دبستان اولین و شاید مهم­ترین مرحله تجربه اجتماعی دانش آموزان است. هدف همایش برنامه درسی آموزش پیش از دبستان، آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی مربوط به برنامه­های درسی آموزش پیش از دبستان، ارائه پیشنهاد و راهکارهای عملی در زمینه ارتقای کیفیت آموزش­های پیش از دبستان، فراهم­سازی بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات مختلف و افزایش توان علمی و مهارتی کارشناسان، مربیان، والدین و دست اندرکاران این حوزه می باشد.

تعداد همایش‌های در حال برگزاری: 3
اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
 • آخرین مهلت ثبت‌نام:
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 30 آذر 1397
 • تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
 • برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
 • حامیان همایش: انجمن علمی باستان شناسی، گروه باستان شناسی شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی، ...
بیشتر
یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 27 آبان 1397
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 05 آبان 1397
 • تاریخ برگزاری: 27 و 28 آذر 1397
 • برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
 • حامیان همایش: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ...
بیشتر
شانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان: برنامه درسی آموزش پیش از دبستان، فرصت ها و چالش ها
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 22 آبان 1397
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 05 آبان 1397
 • تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان 1397
 • برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
 • حامیان همایش: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی استان مازندران، ...
بیشتر