آخرین مهلت ثبت نام: 18 مهر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 05 مرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 و 05 آبان 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن شیمی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -122 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -296 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -213 روز مانده
هزینه ثبت نام در سمینار

هزینه ثبت نام در سمینار

هزینه ثبت نام شامل تمامی امورات مربوط به سمینار به جز غذا و اسکان طبق جدول زیر می باشد که می‌بایست به شماره حساب سمینار (2177395039000 نزد بانك ملي به شماره شبا810170000002177395039000 IR تحت عنوان درآمد حاصل از خدمات پژوهشي و تحقيقاتي) واریز شود. پرداخت هزینه ثبت نام برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.

دبیرخانه سمینار از چاپ مقالاتی  که حداقل یکی از نویسندگان هزینه ثبت نام در سمینار را پرداخت نکرده باشد، معذور می‌باشد. توجه شود که گواهی ارائه مقاله صرفاً برای ارائه دهنده مقاله صادر می‌شود و این منوط به پرداخت هزینه ثبت نام در سمینار توسط ارائه دهنده می‌باشد.

 

 

دانشجويان

غيردانشجويان

بدون ارائه مقاله *

تا تاريخ اول شهريورماه

1500000 ريال

2000000 ريال

1000000 ريال

از اول شهريورماه تا اول مهر

2000000 ريال

2500000 ريال

15000000 ريال

 * متقاضیان برای فرستادن مقاله تنها کافی است حق انجمن شیمی ایران را واریز کرده و اسکن مربوط به آن را آپلود نمایند و برای پرداخت هزینه سمینار تا تاریخ 96/6/1 فرصت دارند

* متقاضیانی که صرفاً جهت استفاده از پوسترها و سخنرانی‌ها در سمینار شرکت می‌نمایند و هزینه‌ها تنها شامل دسترسی به سخنرانی‌ها و پوسترها می‌باشد.