آخرین مهلت ثبت نام: 18 مهر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 05 مرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 و 05 آبان 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن شیمی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -150 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -324 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -241 روز مانده
محورها
محورهای همایش
• الگوریتمهای جدید و توسعه نرم افزارهای کمومتریکس • تفکیک منحنی چندمتغیره و کالیبراسیون • روابط کمی ساختار-فعالیت/ویژگی و طراحی دارو • روشهای آنالیز چند راهه • کاربرد کمومتریکس در صنعت, فناوری نانو, باستان شناسی و جرم شناسی • تشخیص الگو و طبقه بندی • طراحی آزمایش و بهینه سازی • بیوانفورماتیک • کاربرد کمومتریکس در ژنومیکس, پروتئومیکس, متابولومیکس و ....