آخرین مهلت ثبت نام: 01 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 اسفند 1397
تاریخ برگزاری: 10 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -52 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -293 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -112 روز مانده
محورها
محورهای همایش 1
محورهای همایش فرهنگ،زبان و زیست بوم مازندران 1- حوزه زیست بوم بررسی تغییرات بوجود آمده در حوزه زیست بوم مازندران در دهه های اخیر -آسیب شناسی تغییرات زیست بوم مازندران -تغییرات کشاورزی (تغییر الگوی کشت، رواج کشت دوم، استفاده از سموم و کود، و ...) و نقش آن -مهاجرت و تاثیر آن -تاثیر تحولات پایتخت بر زیست بوم -شناخت درهم آمیزی فرهنگ و زیست بوم -تبدیل نقاط روستایی به مراکز شهری و تاثیر آن -طرح ها و پروژه های توسعه ای و تاثیر آنها بر زیست بوم مازندران -فعالیت های صنعتی و تاثیرات آنها -تحولات شهری و روستایی و تاثیرات آن -تاثیر سیاست های دولتی بر زیست بوم مازندران نقش نهادهای مردمی (NGO) در حفظ محیط زیست 2-حوزه گردشگری شناسایی ظرفیت های محیطی، طبیعی، اجتماعی، فرهنگی در رشد و توسعه گردشگری اثرات زیست محیطی گردشگری بر زیست بوم برنامه ریزی و ارزیابی اکوتوریسم با تاکید بر زیست بوم مازندران ارزیابی طرح های توسعه گردشگری در سطوح محلی، منطقه ای گردشگری کشاورزی و زیست بوم استان مازندران گردشگری و توانمندسازی روستاییان نقش گردشگری فرهنگی در توسعه اقتصاد استان اثرات رشد گردشگری خانه های دوم ظرفیت های دریا، ساحل و رودخانه ها در گردشگری استان جایگاه گردشگری جامعه محور در رشد و توسعه استان مازندران 3-حوزه هنر و معماری واکاوی میراث معنوی و نشانه های فرهنگی در هنر بومی مازندران تاملاتی در باب ارتباط هنر و ادبیات در آثار هنری قابلیت های تصویری نمادها در هنر بومی بازشناسی کارکرد آیینی آثار هنر بومی بازنمایی فرهنگ بصری در آثار هنر بومی مازندران بررسی سیر تاریخی و تغییرات در عرصه معماری و شهرسازی در گذر زمان تحلیل سیما و منظر بومی تحلیل و واکاوری بافت های شهری و روستایی تاثیر متقابل معماری، فرهنگ و زیست بوم بر یکدیگر در گذر زمان ارتباط بین معماری و سایر هنرهای بومی معرفی و تحلیل آثار و بافتهای سنتی و بومی بررسی تکنیکها و جزییات اجرایی معماری بومی آسیب شناسی شیوه های معماری و شهرسازی کنونی شیوه های کاربرد معماری بومی 4-حوزة زبان: ـ مطالعات زبانی، گویش شناسی و لهجه های تبری. ـ تأثیر مهاجرت اقوام، جا به جایی جمعیتی بر زبان تبری. ـ سیر تطوّر زبان تبری از گذشته تاکنون. ـ تأثیر زبان فارسی بر زبان تبری. ـ آسیب شناسی زبان تبری. ـ تأثیر کمرنگ شدن زبان تبری و نقش آن بر فرهنگ بومی مازندران. ـ بررسی ارتباط زبان تبری با زبان های ایرانی. ـ بررسی تأثیر تفاوت لهجه ای بر فرهنگ عمومی. 5 ـ حوزة ادبیّات ـ شناخت شخصیّت های بومی گرای ادبی مازندران و نقش آن ها در زنده نگه دا تن فرهنگ مازندران. ـ بررسی بازتاب ادبیّات بومی در زندگی اجتماعی ـ بررسی ادبیّات محلّی و فولکلور. ـ بررسی بازتاب فرهنگ مازندران در ادبیّات بومی. ـ بررسی جلوه های زیست بوم در ادبیّات. ـ بررسی ادبیّات شفاهی مازندرانی. ـ بررسی تحوّلات و دگرگونی های ادبیّات بومی. ـ بررسی مفاهیم دینی ـ مذهبی در ادبیّات بومی. ـ بررسی چرایی و چگونگی لزوم توجّه به ادبیّات بومی. ـ بررسی تأثیرپذیری ادبیّات تبری از ادبیّات فارسی. 6- حوزه تاریخ - معرفی مشاهیر و معاریف ­ سیر تاریخی نهادهای مدنی، احزاب و جمعیت‏ها در استان ­ تحول تاریخی زمین‏داری؛ روابط مالک و زارع؛ سیاست‏گذاری‏های ارضی( اصلاحات ارضی در مازندران) ، -مازندران در آیینه منابع مکتوب(کتب تاریخی، سفرنامه ها و اسناد)­ و شفاهی( تاریخ شفاهی) 7. حوزه نگرش ها، رفتار ها و مسایل فرهنگی اجتماعی . الگو ها و تغییررفتارها و نگرش های مازندرانی ها نسبت به فرهنگ ،زبان و زیست بوم . هویت بومی مازندرانی تحت تاثیر هویت ملی و جهانی شدن .علل روند آسیب های اجتماعی مازندران . طرح های توسعه و پیامد ها و چالش های بر آمده از آن در مازندران . بررسی نقش سازمان ها-دانشگاه ها- انجمن ها در کمک به توسعه . نگرش روستاییان نسبت به زمین فروشی به غیر بومی ها . تغییر سبک زندگی در مازندران . مسایل اجتماعی و فرهنگی در حوزه های شهری-روستایی در مازندران