آخرین مهلت ثبت نام: 22 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 08 آبان 1397
تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
حامیان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی استان مازندران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان سمت، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فنی و حرفه ای، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، انجمن علمی آموزش پیش از دبستان، انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، کانون توسعه همیاری مهدهای کودک استان مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -248 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -404 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -263 روز مانده
محورها
1 - مبانی برنامه درسی پیش از دبستان
مبانی فلسفی - مبانی اجتماعی - مبانی روانشناختی - مبانی دینی- مبانی تربیت اقتصادی
2 - سیاست ها، چشم اندازها و اسناد مرتبط
سند تحول - سند برنامه درسی ملی - سیاست ها در حوزه خانواده - سیاست های حوزه سلامت - اهداف کلان در آموزش پیش از دبستان
3 - عناصر برنامه درسی پیش از دبستان
اهداف(نیازهای خاص دوره، توسعه ی عاطفی، شخصیتی و اجتماعی) در آموزش پیش از دبستان - محتوا در آموزش پیش از دبستان - رویکردهای یاددهی و یادگیری درآموزش پیش از دبستان - ارزشیابی در آموزش پیش از دبستان- مدیریت آموزش پیش از دبستان- مربیان در آموزش پیش از دبستان - مکان و فضا در آموزش پیش از دبستان - زمان در آموزش پیش از دبستان
4 - خانواده و نقش آن درآموزش پیش از دبستان
والدین و آموزش پیش از دبستان - بازی و آموزش پیش از دبستان - قصه گویی، شعرخوانی در آموزش پیش از دبستان
5 - فضای مجازی و رسانه در آموزش پیش از دبستان
آسیب های فضای مجازی و آموزش پیش از دبستان - فرصت های فضای مجازی و آموزش پیش از دبستان - مسؤولیت اجتماعی رسانه و آموزش پیش از دبستان
6 - مهارت آموزی و آموزش پیش از دبستان
مهارت های زندگی در آموزش پیش از دبستان- مهارت های پایه مورد نیاز در آموزش پیش از دبستان- و...
7 - مطالعات تطبیقی در برنامه درسی پیش از دبستان