آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 17 شهریور 1397
تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
حامیان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی استان مازندران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان سمت، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فنی و حرفه ای، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، انجمن علمی آموزش پیش از دبستان، انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: 117 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -38 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: 50 روز مانده
همکاران
رئیس
  نام: نبی الله واحدی
  مدرک تحصیلی: کارشناسی
  رشته تحصیلی: پژوهشگری
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: دانشگاه مازندران
خبرنگار
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مسئول کارگاه ها
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مدیر محتوا
  نام: رضا میرعرب رضی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: مطالعات برنامه درسی
  دانشگاه: مازندران
  محل کار:
  نام: میمنت عابدینی بلترک
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: برنامه ریزی درسی
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: دانشگاه مازندران