آخرین مهلت ثبت نام: 22 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 08 آبان 1397
تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
حامیان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی استان مازندران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان سمت، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فنی و حرفه ای، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، انجمن علمی آموزش پیش از دبستان، انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، کانون توسعه همیاری مهدهای کودک استان مازندران
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -248 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -404 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -263 روز مانده
همکاران
رئیس
  نام: میمنت عابدینی بلترک
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: برنامه ریزی درسی
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: دانشگاه مازندران
خبرنگار
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مسئول کارگاه ها
  نام: رضا میرعرب رضی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: علوم تربیتی
  دانشگاه: دانشگاه مازندران
  محل کار: دانشگاه مازندران
مدیر محتوا
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است