آخرین مهلت ثبت نام: 22 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 08 آبان 1397
تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
حامیان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی استان مازندران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان سمت، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فنی و حرفه ای، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، انجمن علمی آموزش پیش از دبستان، انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، کانون توسعه همیاری مهدهای کودک استان مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -248 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -404 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -263 روز مانده
کمیته علمی

اعضای کمیته علمی

-         دکتر صمد ایزدی

-         دکتر ابراهیم صالحی عمران

-         دکتر حجت صفار حیدری

-         دکتر حکیمه السادات شریف زاده

-         دکتر مهدی خبازی کناری

-         دکتر رضا میرعرب رضی

-         دکتر محسن حاجی تبار

-         دکتر میمنت عابدینی بلترک

-         دکتر مصطفی عزیزی

 -         دکتر کورش فتحی واجارگاه

-         دکتر محمود مهر محمدی

-         دکتر علیرضا عصاره

-         دکتر مجید علی عسگری

-         دکتر زهرا گویا

-         دکتر رحمت اله مرزوقی

-          دکتر عبداله پارسا

-         دکتر مهدی محمدی

-         دکتر رضوان حکیم زاده

-         دکتر سعید صفایی موحد

-         دکتر نرگس کشتی آرای

-         دکتر ابراهیم طلایی

-         دکتر سیروس منصوری

-         دکتر جمال سلیمی

-         دکتر علی حسینی خواه

-         دکتر محسن دیبایی صابر

-         دکتر علی یزدان پناه نوذری

-         دکتر علیرضا صادقی

-         دکتر فرشته افکاری

-         دکتر محسن آیتی

-         دکتررحمت اله خسروی

-         دکتر محمد علی جوادی بورا

-         دکتر مریم شفیعی سروستانی

-         دکتر منصوره کریم زاده

-         دکتر حسین جان دایی زاده

-          دکتر حیدر تورانی

-         دکتر محمود امانی طهرانی

-         دکتر وحید فلاح

-         دکتر زهرا نیکنام

دکتر منصوره کریم زاده 

-         دکتر حبیب اله مسعودی فرید

 دکتر جعفر جهانی

دکتر مرتضی کرمی
 دکتر نفریه
دکتر خاک رنگین
دکتر ولی زاده
دکتر سید سعید آرام