آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 17 شهریور 1397
تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
حامیان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی استان مازندران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان سمت، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فنی و حرفه ای، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، انجمن علمی آموزش پیش از دبستان، انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 117 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -38 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 50 روز مانده
کمیته اجرایی

کمیته دانشجویی:

محجوبه امدادی

مکرمه شعبانپور

زینب علی نژاد

حدیثه حسینی

الهه علی محمد پور

فاطمه حسام

مائده مرادی

فاطمه زهرا اصغری

علی اصغر فندرسکی

سید سجاد عزیزی

میلاد کربلایی نتاج

امین ناظر پیله

محمد رضا تهرانی

مریم عالیشاه

خدیجه ابراهیمی

معصومه معصم نیا

فاطمه رستان

سید معصومه حسینی

فاطمه حسین پور

نازیلا کاظم پور

نسترن امینی

عاطفه فرهمند

شیرودی

مائده نصرتی

الهه اله قلی

 زارع

بالی

نوری شیراز ی

سارا شهیدی
 
زهرا اکبرزاده