آخرین مهلت ثبت نام: 22 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 08 آبان 1397
تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
حامیان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی استان مازندران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان سمت، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فنی و حرفه ای، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، انجمن علمی آموزش پیش از دبستان، انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، کانون توسعه همیاری مهدهای کودک استان مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -248 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -404 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -263 روز مانده
پنجشنبه 10 آبان 1397
ارسال تصویر فیش واریزی
اسال فیش واریزی در بخش پرداخت ها
قابل توجه پژوهشگرانی که اقدام به پرداخت از طریق سامانه می کنند؛ تا تصویر فیش واریزی آپلود نشود، ثبت نام آنها در سیستم ناقص خواهد بود. آن دسته از پژوهشگرانی که به عنوان دانشجو یا عضو انجمن ثبت نام می کنند؛ علاوه بر تصویر فیش واریزی، کارت دانشجویی یا کارت انجمن خود را نیز در سامانه آپلود نمایند تا پس از بررسی وجه و کارت، تأیید نهایی صورت گیرد