آخرین مهلت ثبت نام: 22 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 08 آبان 1397
تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
حامیان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی استان مازندران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان سمت، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فنی و حرفه ای، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، انجمن علمی آموزش پیش از دبستان، انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، کانون توسعه همیاری مهدهای کودک استان مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -219 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -375 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -234 روز مانده
دوشنبه 09 مهر 1397
مقالاتی که خارج از فرمت همایش ارسال شود، بررسی نخواهد شد
مقالاتی که خارج از فرمت همایش ارسال شود، بررسی نخواهد شد
مقالاتی که خارج از فرمت همایش ارسال شود، بررسی نخواهد شد