آخرین مهلت ثبت نام: 22 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 08 آبان 1397
تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
حامیان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی استان مازندران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان سمت، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فنی و حرفه ای، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، انجمن علمی آموزش پیش از دبستان، انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، کانون توسعه همیاری مهدهای کودک استان مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -126 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -282 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -141 روز مانده
سه‌شنبه 05 تیر 1397
تشکیل کمیته دانشجویی
کمیته دانشجویی همایش با حضور آقای دکتر ایزدی و برخی از اعضای کمیته علمی تعیین و اولین جلسه در راستای وظایف هر یک تشکیل گردید.