آخرین مهلت ثبت نام: 22 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 08 آبان 1397
تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
حامیان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی استان مازندران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان سمت، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فنی و حرفه ای، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، انجمن علمی آموزش پیش از دبستان، انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، کانون توسعه همیاری مهدهای کودک استان مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -248 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -404 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -263 روز مانده
فرمت پوستر و ارائه
 
لینک فوق فرمت پوستر و ارائه مقاله در همایش می باشد.
 
پژوهشگرانی که مقالات شان جهت پوستر پذیرفته شده است پوستر مقاله شان را بر اساس فرمت مورد نظر آماده کرده و در صبح افتتاحیه‌ی همایش تحویل دبیرخانه همایش دهند. لازم به توضیح است پژوهشگرانی که پوستر را آماده نکنند گواهی ارائه به ان ها تعلق نخواهد گرفت.
 
پژوهشگرانی که مقالات شان جهت ارائه پذیرفته شده است فایل ارائه مقاله شان را بر اساس فرمت مورد نظر آماده کرده و در صبح افتتاحیه‌ی همایش تحویل دبیرخانه همایش دهند.