آخرین مهلت ثبت نام: 22 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 08 آبان 1397
تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
حامیان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی استان مازندران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان سمت، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فنی و حرفه ای، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، انجمن علمی آموزش پیش از دبستان، انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، کانون توسعه همیاری مهدهای کودک استان مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -248 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -404 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -263 روز مانده
نکات قابل توجه جهت واریز وجه
پژوهشگران گرامی لطفاً چند نکته را مد نظر قرار دهند:
- سامانه ژیرو برای کلیه ی همایش های دانشگاه مازندران می باشد، پس در زمان آپلود فیش واریزی دقت داشته باشید که شانزدهمین همایش نوشته شده باشد.
- این همایش غیر از هزینه هایی که در جداول جداگانه( حضور، اسکان و کارگاه) در نظر گرفته، هزینه دیگری را لحاظ نکرده است. بنابراین اگر  گزینه هایی مانند " واریز 500000 هزار ریال بابت چاپ در کتابچه" مشاهده نمودید، اشتباهاً وارد سایت همایش دیگری در دانشگاه مازندران شده اید
- شماره حساب اسکان و کارگاه ها به نام انجمن مطالعات برنامه درسی و حضور در همایش، شماره شبا و بنام دانشگاه مازندران می باشد. در صورت بروز هرگونه اشتباه در واریز وجه، قابل برگشت نبوده و مجدداً باید هزینه واریز گردد. 
- جهت پرداخت وجه و ارسال آن از طریق پروفایل شخصی/ پرداختی های جدید/ انتخاب گزینه مد نظر/ آپلود فیش(  واضح و بدون خط خوردگی) اقدام نمایید. در صورت دانشجو یا عضو انجمن بودن؛ ارسال کارت دانشجویی و کارت عضویت به همراه فیش الزامی می باشد.
- جهت اطمینان از ارسال فیش واریزی به پرداخت های من مراجعه نمایید، اگر وضعیت" منتظر تأیید یا رد" نوشته شده، به معنای ارسال از جانب شما و دریافت از طرف همایش می باشد. اگر وضعیت" ناقص" اعلام شده بدان معنی است که گام آخر را طی نکرده اید، در صورت نداشتن شماره فیش عددی به دلخواه ثبت نمایید، آنچه مهم است مشخصات، نوع ثبت نام و تصویر واضح فیش می باشد.