آخرین مهلت ثبت نام: 22 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 08 آبان 1397
تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
حامیان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی استان مازندران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان سمت، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فنی و حرفه ای، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، انجمن علمی آموزش پیش از دبستان، انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران، کانون توسعه همیاری مهدهای کودک استان مازندران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -248 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -404 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -263 روز مانده
جدول هزینه شرکت در همایش

 
آخرین مهلت پرداخت هزینه ها:  18 آبان 97  می‌باشد 
بعد از این تاریخ به هریک از هزینه ها مبلغ پنجاه هزارتومان اضافه می گردد.
 
شماره حساب شبا و شناسه پرداخت:

شماره حساب شباي 660100004001073903022968 نزد بانک مرکزي

- شناسه پرداخت

305073953119500001400264888203

 

ردیف درآمدي 140107 پژوهشی تحقیقاتی