آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1396
تاریخ برگزاری: 24 و 25 دی 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، دبیرخانه دائمی مجمع گفتگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز
حامیان: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دبیرخانه گفت و گوهای فرهنگی بین المللی
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -281 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -349 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -305 روز مانده
کمیته مشاوران علمی

دکتر مهدی سنایی، دانشگاه تهران

دکتر محمد حسین حافظ نیا، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابومحمد عسگرخانی، دانشگاه تهران
دکتر احمد صمیمی جعفری، دانشگاه مازندران،  گروه اقتصاد نظری
دکتر حسین رفیع، دانشگاه مازندران، گروه علوم سیاسی
دکتر احمد رشیدی، دانشگاه مازندران، گروه علوم سیاسی
دکتر علی اکبر ربیع نتاج، دانشگاه مازندران، علوم قرآن و حدیث
دکتر عباس ملکی، دانشگاه شریف، وزارت امور خارجه، مؤسسه بين المللي مطالعات درياي خزر
دکتر ابراهیم صالحی عمران، دانشگاه مازندران، گروه علوم تربیتی
دکتر سیدرسول حاجی موسوی، دانشگاه مازندران، هنر و معماری
دکتر حبیب اله حلیمی، دانشگاه مازندران، معارف اسلامی
دکتر محمود دیانی، دانشگاه مازندران، گروه  فلسفه و کلام اسلامی
دکتر حیدر جانعلی زاده، دانشگاه مازندران،  گروه علوم اجتماعی
دکتر علی اکبر باقری خلیلی، دانشگاه مازندران، ادبیات فارسی
دکترمحمدجواد رنجکش دانشگاه فردوسی، گروه علوم سیاسی
دکتر سید امیر نیاکوئی، دانشگاه گیلان
دکتر معصومه معتمدنیا، دانشگاه مازندران،  گروه مترجمی زبان  روسی
دکتر مجید عباسی اشلقی، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مسعود شفائی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن رحیمی روشن، دانشگاه بوعلی همدان
دکتر مرتضی علویان، دانشگاه مازندران، گروه علوم سیاسی
دکتر محمد رحیم عیوضی،  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
دکتر امامعلی شعبانی، دانشگاه مازندران، گروه تاریخ
دکتر سپنتا مجتهدزاده، دانشگاه مازندران، گروه حقوق