آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1396
تاریخ برگزاری: 24 و 25 دی 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، دبیرخانه دائمی مجمع گفتگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز
حامیان: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دبیرخانه گفت و گوهای فرهنگی بین المللی
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -281 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -349 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -305 روز مانده
داوران

اعضای کمیته داوران همایش:

 

 
 •  دکتر محمد رحیم عیوضی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 •   دکتر سعید راسخی، دانشگاه مازندران
 •   دکتر الهه کولایی، دانشگاه تهران
 •   دکتر داوود آقایی، دانشگاه تهران
 •   دکتر مسعود شفائی، دانشگاه تربیت مدرس
 •   دکتر صدیقه لطفی، دانشگاه مازندران 
 •   دکتر مسعود روحانی، دانشگاه مازندران
 •  دکتر مصطفی رستمی، دانشگاه مازندران
 •   دکتر مختار صالحی، دانشگاه مازندران
 •   دکتر علی اکبر ایزدی فرد، دانشگاه مازندران
 •   دکتر بهرام نوازنی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 •   دکتر ابومحمد عسگرخانی، دانشگاه تهران
 •   دکتر سید امیر نیاکوئی، دانشگاه گیلان
 •   دکتر سپنتا مجتهدزاده، دانشگاه مازندران، گروه حقوق  
 •   دکتر رضا اختیاری، دانشگاه مازندران
 •   دکتر ناصر بهمنی، دانشگاه دولتی تاجیکستان
 •    دکتر  احمد غنی پور ملکشاه، دانشگاه مازندران
 •    دکتر رحمت الله عباس تبار، دانشگاه مازندران
 •    دکتر سید قاسم حسنی، دانشگاه مازندران 
 •   دکتر حسین رفیع،دانشگاه مازندران 
 •    دکتر مرتضی علویان،دانشگاه مازندران 
 •    دکتر احمد رشیدی،دانشگاه مازندران   
 •    دکتر حسن رحیمی روشن،دانشگاهبوعلی همدان 
 •    دکتر حبیب اله حلیمی،دانشگاه مازندران
 •     دکتر محسن خادمی، مدرس دانشگاه
 •    سیدجواد قربی، پژوهشکده امام خمینی (ره)
 •     دکتر رضا سیمبر، دانشگاه گیلان
 •     دکتر علی اکبر جعفری، دانشگاه مازندران