آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1396
تاریخ برگزاری: 24 و 25 دی 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، دبیرخانه دائمی مجمع گفتگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز
حامیان: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دبیرخانه گفت و گوهای فرهنگی بین المللی
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -102 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -170 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -126 روز مانده
چهارشنبه 22 آذر 1396
پیام 2 قابل توجه پژوهشگران فرهیخته
پژوهشگرانی که تاکنون موفق نشده اند چکیده مقاله خود را برای همایش ارسال کنند

به نام خدا

پژوهشگران فرهیخته

پژوهشگرانی که تاکنون موفق نشده اند چکیده مقاله خود را برای همایش ارسال کنند، چکیده و اصل مقاله را با تمرکز بر مسایل فرهنگی و اشتراکات ایران، آسیای مرکزی و قفقاز، تا آخر آذر ماه و با رعایت چارچوب راهنمای نگارش مقاله که در سامانه همایش موجود است، به آدرس الکترونیکی A.jafari@umz.ac.ir، و یا ایمیل سامانه همایش ircacd@umz.ac.ir، ارسال فرمائید.

با آرزوی دیدار در همایش

دبیر علمی همایش

علی اکبر جعفری

برای اطلاعات بیشتر به سامانه همایش به آدرس /IRCACD/Default.aspx، مراجعه فرمایید.