آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1396
تاریخ برگزاری: 24 و 25 دی 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، دبیرخانه دائمی مجمع گفتگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز
حامیان: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دبیرخانه گفت و گوهای فرهنگی بین المللی
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -281 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -349 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -305 روز مانده
راهنمای ارسال مقاله
پژوهشگران محترم برای ارسال مقاله،ابتدا در قسمت «ثبت­ نام» سامانه مشخصات خود را ثبت کنند.
سپس «ورود به همایش» را انتخاب نمایند. نام کاربری و گذرواژه را وارد کرده و چکیده مقاله و یا مقاله کامل خود را ارسال کنند.
 ارسال چکیده و اصل مقاله به ترتیب تا 10 و 30 آذر 1396 می باشد.