آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1396
تاریخ برگزاری: 24 و 25 دی 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، دبیرخانه دائمی مجمع گفتگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز
حامیان: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دبیرخانه گفت و گوهای فرهنگی بین المللی
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -281 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -349 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -305 روز مانده
مقالات پذیرفته شده

مقالات پذیرفته شده و دعوت برای شرکت درهمایش

 

1.       دیپلماسی علمی؛ بستری مناسب برای پیشبرد همگرایی میان ایران با آسیای مرکزی و قفقاز-دکتر سیّد داود آقایی

2.       اشتراکات فرهنگی ایران و تاجیکستان در منطقه خزر (با تاکید بر حق نفقه زوجه)- دکتر ناصر بهمنی

3.       دیپلماسی علمی دانشگاه مازندران در آسیای مرکزی؛ (مطالعه سیاستهای کلی علم و فناوری)- دکتر علی اکبر جعفری و سیدجواد قربی

4.       عملکرد محیطی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در دهه اخیر- دکتر احمد جعفری صمیمی و معصومه رمضانی

5.       میراث مشترک فرهنگی و تاریخی ایرانیان و ارمنیان در منطقه قفقاز-دکتر محمود جنیدی جعفری و وحید رشیدوند

6.       روابط فرهنگی ترکیه و ایران- دکتر بیان جوباتوف

7.       نقش رايزني‌هاي فرهنگي ايران در تقويت و ارتقاي سطح روابط فرهنگي ج.ا. ايران با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز- دکتر عبدالرحیم حسن نژاد

8.       بررسی میراث فرهنگی ایران، قفقاز و آسیای مرکزی در همگرایی فرهنگی (بدیلی جایگزین بر همگرایی اقتصادی منطقه ای)- دکتر سید قاسم حسنی

9.       نقش فرهنگ سیاسی در همگرایی فرهنگی ایران و منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز- ثریا خرمی، مسعود حسنی و دکتر مرتضی محسنی

10.   اشتراک و اتحاد زبان فارسی در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان- دکتر محمدعلی خیراللهی

11.   ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز- دکتر احمد رشیدی و محمد غلامی

12.   میراث مشترک صنایع دستی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز- دکتر مصطفی رستمی

13.   دیپلماسی فرهنگی حلقه گم شده روابط همگرای ایران- آسیای مرکزی- دکتر سید هادی زرقانی و ابراهیم احمدی و مرتضی فیروزی

14.   نوروز و همگرایی فرهنگی در حوزه تمدنی ایران- دکتر بهاره سازمند

15.   بازتاب فرهنگ مردمِ آسیای مرکزی در تعدادی از متون کهن فارسی و اهمیت آن‌ها در دیپلماسی فرهنگی- دکتر مریم سیّدان و دکتر عباس ملکی

16.   بررسی گزاره های پیوندی و تمدن ساز ایران و جمهوری آذربایجان (با تاکید بر انقلاب اسلامی)- دکتر رحمت عباس تبار مقری، سلیمه جاویدان و عاطفه شهسواری

17.   میراث مشترک فرهنگی، ظرفیتی برای توسعه همکاریهای فرهنگی آسیایی- دکتر مرتضی علویان و لیلا حسن نیا

18.   تأثیر اشتراکات و قرابت های دینی، ارزشی و تاریخی در همگرایی میان ایران و  دولت- ملت های آسیای مرکزی- دکتر محمدرحیم عیوضی

19.   نقش زبان و ادبیات فارسی در توسعه قدرت نرمِ ایران در آسیای مرکزی- سیدمحمدجواد قربی و ملیحه نیکروش رستمی

20.   نقش مراکز علمی و فرهنگی در تقویت و توسعه روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز- رقیه کرامتی نیا

21.   امکانات و محدودیت های دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی- الهه کولایی و سارا روا

22.   مراکز ایرانشناسی و آموزش زبان و ادبیات فارسی در آسیای مرکزی و قفقاز- ولي کوزه­گر کالجي

23.   بازخوانی اشتراکات فرهنگی در آثار هنری ایل شاهسون و قفقاز( بررسی موردی دست بافته ها)- دکتر فتانه محمودی و هامون مهدوی

24.   مقایسه جریان بالفعل و بالقوه گردشگری با استفاده از الگوی گرانشی مطالعه موردی: ایران و کشورهای مشترک‌المنافع و قفقاز- دکتر سیدجلال موسوی بازرگان و نسرین عظیمی پناه

25.   مهار افراط گرایی و تروریسم در آسیای مرکزی در عصر جهانی‌شدن- سید رضی نبوی چاشمی، دکتر یونس وکیل‌الرعایا و دکتر محمد شهمیرزادی

26.   تحلیل گفتمان معنامبنایی آموزش زبان فارسی در گسترش دیپلماسی فرهنگی- دکتر عباسعلی وفایی، دکتر عبد الرحیم حسن نژاد و سهیلا رضایی مهر