آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1396
تاریخ برگزاری: 24 و 25 دی 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، دبیرخانه دائمی مجمع گفتگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز
حامیان: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دبیرخانه گفت و گوهای فرهنگی بین المللی
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -434 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -502 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -458 روز مانده
چکیده مقالات پذیرفته شده

چکیده مقالات پذیرفته شده و دعوت برای شرکت در همایش

عنوان

نویسنده

دیپلماسی علمی؛ بستری مناسب برای پیشبرد همگرایی میان ایران با آسیای مرکزی و قفقاز

دکتر سیّد داود آقایی

نقش نشان های میراث فرهنگی در پیوند مردم تاجیکستان و ایران

ابراهیم آقامحمدی، مهدیه فراهانی

چالش ها و فرصت های توسعه روابط فرهنگی ایران و تاجیکستان

دکتر رضا اختیاری امیری

اشتراکات فرهنگی ایران و تاجیکستان در منطقه خزر (با تاکید بر حق نفقه زوجه)

دکتر ناصر بهمنی

دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز؛ فرصت ها و چالش ها

عارف بیژن

همپوشانی فرهنگی  ایران و آذربایجان و  نقش آفرینی دو کشور در منطقه خزر

دکتر دیان جانباز

عملکرد محیطی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در دهه اخیر

دکتر احمد جعفری صمیمی، معصومه رمضانی

مراودات فرهنگی- زبانی ایران و ترکیه

دکتر بیان جوباتوف

دیپلماسی علمی دانشگاه مازندران در آسیای مرکزی؛ (مطالعه سیاستهای کلی علم و فناوری)

دکتر علی اکبر جعفری، سیدجواد قربی

جایگاه دیپلماسی شهری در سیاست خارجی دولت ها (مطالعه موردی: ایران-قرقیزستان)

دکتر علی اکبر جعفری، ابوالفضل قاسمی

میراث مشترک فرهنگی و تاریخی ایرانیان و ارمنیان در منطقه قفقاز

دکتر محمود جنیدی جعفری، وحید رشیدوش

تاثیر مراکز علمی-فرهنگی در همگرایی فرهنگی ایران و کشورهای آسیای مرکزی

مجید جودکی

نقش رايزني‌هاي فرهنگي ايران در تقويت و ارتقاي سطح روابط فرهنگي ج.ا. ايران با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز

دکتر عبدالرحیم حسن نژاد

بررسی میراث فرهنگی ایران، قفقاز و آسیای مرکزی در همگرایی فرهنگی (بدیلی جایگزین بر همگرایی اقتصادی منطقه ای)

دکتر سید قاسم حسنی

روش شناسی قرآن و سیرۀ معصومین(ع) در به کارگیری اشتراکات دینی و ارزشی در همگرایی

دکتر حبیب الله حلیمی جلودار

دریای خزر و جوامع انسانی کناره ی آن: رباط هایی متداخل در یک تن مشترک: تحلیلی بر اساس مفاهیم فلسفی مرلوپونتی

دکتر مهدی خبازی کناری

نقش فرهنگ سیاسی در همگرایی فرهنگی ایران و منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز

ثریا خرمی مسعود حسنی، دکتر مرتضی محسنی

اشتراک و اتحاد زبان فارسی در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان

دکتر محمدعلی خیراللهی

نقش صوفیان نقشبندی در گسترش مناسبات آسیایمیانه، ایران و آناتولی (مطالعه قرن نهم هجری)

دکتر ولی دین پرست

پتانسیل اکو درهمگرایی آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه

دکتر سعید راسخی

پیشینه روابط فرهنگی ایران و قزاقستان

رزا صادی قوا

ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز

دکتر احمد رشیدی محمد غلامی

ارائه مدل گردشگری بر اساس مقایسه ساختار مدیریت و برنامه ریزی گردشگری محلی در ایران و ترکیه

دکتر احمد رشیدی، سجاد عموزاد خلیلی

میراث مشترک صنایع دستی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز

دکتر مصطفی رستمی

واکاوی زمینه های همکاری فرهنگی ایران و ترکمنستان بر اساس نظریه همگرایی

محمد کاظم شجاعی، دکتر احمد رشیدی

دیپلماسی فرهنگی حلقه گم شده روابط همگرای ایران- آسیای مرکزی

دکتر سید هادی زرقانی، ابراهیم احمدی، مرتضی فیروزی

نوروز و همگرایی فرهنگی در حوزه تمدنی ایران

دکتر بهاره سازمند

اشتراک زیست جهان فرهنگی عامل پیوستگی ایران و کشورهای منطقه آسیای میانه و قفقاز (مطالعه موردی هنر خوب زیستن از نظر خواجه کمال الدین مسعود خجندی)

دکتر محمد سلماسی زاده

بازتاب فرهنگ مردمِ آسیای مرکزی در تعدادی از متون کهن فارسی و اهمیت آن‌ها در دیپلماسی فرهنگی

دکتر مریم سیّدان، دکتر عباس ملکی

رویکردهای تجویزی در دیپلماسی ایرانی دریای خزر

دکتر رضا سیمبر

اتحادیه خزر، دفاع از استقلال و رهایی از واگرایی

دکتر عباسعلي شاهرودی

نقش شخصیتهای تاریخی در تقویت همکاریهای منطقه ای بین ایران و تاجیکستان؛ با تاکید بر کتب درسی مدارس

دکتر امامعلی شعبانی، ایوب حسن تبار

مناسبات فرهنگي ده سال اخير ايران و تركيه با رويكرد آسيب شناسي

محسن شیرزادی

مناسبات میان تصوف ایرانی اسلامی و حکومت در آسیای میانه  در قرن دهم هجری

دکتر مقصودعلی صادقی

دیپلماسی مجازی و سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی

دکتر مختار صالحی

نقش پیوند های زبانی میان دو زبان فارسی و روسی

دکتر معصومه معتمدنیا

بررسی گزاره های پیوندی و تمدن ساز ایران و جمهوری آذربایجان (با تاکید بر انقلاب اسلامی)

دکتر رحمت عباس تبار مقری، سلیمه جاویدان، عاطفه شهسواری

جمهوری اسلامی ایران و ضرورت بهره‌گیری از مؤلفه‌های فرهنگی مشترک در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جهت مقابله با تهدیدات آمریکا

مجيد عباس‌زاده مرزبالی

نقش عوامل فرهنگی و تاریخی در همگرایی جمهوری اسلامی ایران و روسیه: مطالعه موردی داغستان

دکتر مجید عباسی (اشلقی)

نظری بر فرضیه همگرایی تصوف و تفکر بنیادگرایی در منطقه آسیای مرکزی

سیدمحمد علوی زاده

میراث مشترک فرهنگی، ظرفیتی برای توسعه همکاریهای فرهنگی آسیایی

دکتر مرتضی علویان، لیلا حسن نیا

بررسی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات فرودگاهی بر رضایت گردشگران آسیای مرکزی و قفقاز بر اساس مدل گرونروز

دکتر داود فیض، دکتر یونس وکیل الرعایا، سید رضی نبوی چاشمی

تأثیر اشتراکات و قرابت های دینی، ارزشی و تاریخی در همگرایی میان ایران و دولت- ملت های آسیای مرکزی

محمد رحیم عیوضی

ملاحظات انیرانی و امتناع در روابط فرهنگی ایران و تاجیکستان

دکتر سیروس فیضی

نقش زبان و ادبیات فارسی در توسعه قدرت نرمِ ایران در آسیای مرکزی

سیدمحمدجواد قربی، ملیحه نیکروش رستمی

حافظه تاریخی امکانی بنیانی برای گفتگوهای فرهنگی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز

دکتر علی کریمی(مله)

نقش مراکز علمی و فرهنگی در تقویت و توسعه روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز

رقیه کرامتی‌نیا

مراکز ایرانشناسی و آموزش زبان و ادبیات فارسی در آسیای مرکزی و قفقاز

ولي کوزه¬گر کالجي

امکانات و محدودیت¬های دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی

الهه کولایی سارا روا

بسترهای فرهنگی همکاری ایران و آذربایجان

امید زینالی گیگلو

بررسی و شناخت معماری با توجه بر آثار به دست آمده از محوطه های باستانی در شمال شرق و شمال غرب ایران و آسیای مرکزی با تاکید بر دوره عصر آهن

فرشید مسیح نیا

بازخوانی اشتراکات فرهنگی در آثار هنری ایل شاهسون و قفقاز (بررسی موردی دست بافته ها)

فتانه محمودی هامون مهدوی

مقایسه جریان بالفعل و بالقوه گردشگری با استفاده از الگوی گرانشی مطالعه موردی: ایران و کشورهای مشترک‌المنافع و قفقاز

دکتر سیدجلال موسوی بازرگان، نسرین عظیمی پناه

مهار افراط گرایی و تروریسم در آسیای مرکزی در عصر جهانی‌شدن

سید رضی نبوی چاشمی، دکتر یونس وکیل‌الرعایا، دکتر محمد شهمیرزادی

تحلیل گفتمان معنامبنایی آموزش زبان فارسی در گسترش دیپلماسی فرهنگی

دکتر عباسعلی وفایی، دکتر عبد الرحیم حسن نژاد، سهیلا رضایی مهر

زبان فارسی و امنیت ملی ايران ؛ راهبرد امنیت زدایی از زبان فارسی در آسياي مركزي و قفقاز

دكتر اكبر ولي زاده