دانشگاه مازندران
سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
 
   
 
     
 
 
صفحه نخست/محورها
محورها
میکروبیولوژی صنعتی و فناوری های نوین
میکروبیولوژی غذایی و پروبیوتیک ها
میکروبیولوژی پزشکی، دارو و سلامت
میکروبیولوژی دریا، آبزیان و شیلات
میکروبیولوژی آب و پساب
میکروبیولوژی در کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
میکروبیولوژی و تولید محصولات طبیعی و مصنوعی
میکروبیولوژی محیطی، تنوع زیستی و اکولوژی میکروارگانیسم ها
 
روزشمار همایش
مانده تا شروع همایش
حامیان
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
دانشگاه مازندران
انجمن زیست شناسی ایران
کنفرانس یاب
سیویلیکا مرجع دانش
انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران
انجمن میکروب شناسی ایران
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام