آخرین مهلت ثبت نام: 15 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 07 اردیبهشت 1396
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران، انجمن زیست شناسی ایران
حامیان: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، انجمن میکروب شناسی ایران، انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران، سیویلیکا مرجع دانش، کنفرانس یاب، انجمن زیست شناسی ایران، دانشگاه مازندران، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شهرداری بابلسر، شورای اسلامی شهر بابلسر، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 29 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -66 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 2 روز مانده
محورها
میکروبیولوژی صنعتی و فناوری های نوین
میکروبیولوژی غذایی و پروبیوتیک ها
میکروبیولوژی پزشکی، دارو و سلامت
میکروبیولوژی دریا، آبزیان و شیلات
میکروبیولوژی آب و پساب
میکروبیولوژی در کشاورزی و منابع طبیعی
بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
میکروبیولوژی و تولید محصولات طبیعی و مصنوعی
میکروبیولوژی محیطی، تنوع زیستی و اکولوژی میکروارگانیسم ها