دانشگاه مازندران
سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
 
   
 
     
 
 
صفحه نخست/محل برگزاری و رفاهی/اسکان و امکانات اقامتی
اسکان و امکانات اقامتی
محل اقامت شرکت کنندگان همایش:
 مجتمع رفاهی بانک رفاه در سواحل زیبای بابلسر
 
در باره امکانات اقامتی مدعوین محترم، به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
 
روزشمار همایش
مانده تا شروع همایش
حامیان
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
دانشگاه مازندران
انجمن زیست شناسی ایران
کنفرانس یاب
سیویلیکا مرجع دانش
انجمن علوم و فناوری های میکروبی ایران
انجمن میکروب شناسی ایران
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام