آخرین مهلت ثبت نام: 26 فروردین 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 فروردین 1396
تاریخ برگزاری: 10 تا 12 اردیبهشت 1396
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -175 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -196 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -196 روز مانده

درباره کنفرانس

ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران

     

فراخوان سمینار
 
محورهای همایش

 ·   کاربرد کمومتریکس در ژنومیکس، پروتئومیکس، متابولومیکس و...

·کاربرد کمومتریکس در صنعت، فناوري نانو، باستان شناسي 

 ·الگوریتم های جدید و توسعه نرم افزارهای کمومتریکس

· روابطکمی ساختار-فعالیت/ویژگی و طراحی دارو

· تفکیک  منحنی چندمتغیره و کالیبراسیون

· طراحی آزمایش و بهینه سازی

·  تشخیص الگو و طبقه بندی 

· روش های  آنالیز چند راهه

· بیوانفورماتیک


 
کارگاه های آموزشی

گالری تصاویر