دانشگاه مازندران - معاونت پژوهشی سامانه مدیریت همایش
این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود صرفا جنبه آرشیو دارد صفحه اصلی پورتال

هشتمین سمینار ابر ساختار های جبری و ریاضیات فازی

تاریخ برگزاری : ۱۲ و ۱۳ مهر ۱۳۹۶
برگزار کنندگان : مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی
حامیان : دانشگاه مازندران، مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی، انجمن سیستم های فازی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
درباره کنفرانس

هشتمین سمینار ابر ساختار های جبری و ریاضیات فازی