دانشگاه مازندران - معاونت پژوهشی سامانه مدیریت همایش
این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود صرفا جنبه آرشیو دارد صفحه اصلی پورتال

نهمین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران

تاریخ برگزاری :  ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کنندگان :  دانشگاه مازندران
حامیان :  معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران، بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد و علوم اداری