دانشگاه مازندران - معاونت پژوهشی سامانه مدیریت همایش
این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود صرفا جنبه آرشیو دارد صفحه اصلی پورتال

سومین همایش ملی اقتصاد ایران

تاریخ برگزاری :  ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کنندگان : دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
حامیان :  معاونت پژوهشی و معاونت فرهنگی دانشگاه مازندران، بیمه دانا
درباره کنفرانس

سومین همایش ملی اقتصاد ایران 
توجه۱ : سه مقالۀ برتر این همایش در مجلات علمی-پژوهشی دانشگاه مازندران چاپ خواهد شد. 
توجه ۲: مقالات جدیدی که بعد از تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ارسال می گردد در فرآیند داوری قرارنخواهد گرفت.
توجه ۳: به نویسندگانی  که مقاله آنها پذیرش اعلام شده است(سخنرانی یا پوستری) چنانچه هزینه مربوطه را پرداخت نکنند 
گواهی پذیرش یا ارائه مقاله صادر نمی گردد.
توجه ۴: به دلیل محدودیت زمانی امکان ارائه تمام مقالات پذیرفته شده در همایش وجود ندارد. انتخاب ارائه دهندگان با نظر کمیته علمی می باشد.