دانشگاه مازندران - معاونت پژوهشی سامانه مدیریت همایش
این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود صرفا جنبه آرشیو دارد صفحه اصلی پورتال

همایش بین المللی گفت و گوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز

کمیته مشاوران علمی


 • دکتر مهدی سنایی، دانشگاه تهران
 • دکتر محمد حسین حافظ نیا، دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر ابومحمد عسگرخانی، دانشگاه تهران
 • دکتر احمد صمیمی جعفری، دانشگاه مازندران،  گروه اقتصاد نظری
 • دکتر حسین رفیع، دانشگاه مازندران، گروه علوم سیاسی
 • دکتر احمد رشیدی، دانشگاه مازندران، گروه علوم سیاسی
 • دکتر علی اکبر ربیع نتاج، دانشگاه مازندران، علوم قرآن و حدیث
 • دکتر عباس ملکی، دانشگاه شریف، وزارت امور خارجه، مؤسسه بين المللي مطالعات درياي خزر
 • دکتر ابراهیم صالحی عمران، دانشگاه مازندران، گروه علوم تربیتی
 • دکتر سیدرسول حاجی موسوی، دانشگاه مازندران، هنر و معماری
 • دکتر حبیب اله حلیمی، دانشگاه مازندران، معارف اسلامی
 • دکتر محمود دیانی، دانشگاه مازندران، گروه  فلسفه و کلام اسلامی
 • دکتر حیدر جانعلی زاده، دانشگاه مازندران،  گروه علوم اجتماعی
 • دکتر علی اکبر باقری خلیلی، دانشگاه مازندران، ادبیات فارسی
 • دکترمحمدجواد رنجکش دانشگاه فردوسی، گروه علوم سیاسی
 • دکتر سید امیر نیاکوئی، دانشگاه گیلان
 • دکتر معصومه معتمدنیا، دانشگاه مازندران،  گروه مترجمی زبان  روسی
 • دکتر مجید عباسی اشلقی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر مسعود شفائی، دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر حسن رحیمی روشن، دانشگاه بوعلی همدان
 • دکتر مرتضی علویان، دانشگاه مازندران، گروه علوم سیاسی
 • دکتر محمد رحیم عیوضی،  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 • دکتر امامعلی شعبانی، دانشگاه مازندران، گروه تاریخ
 • دکتر سپنتا مجتهدزاده، دانشگاه مازندران، گروه حقوق