دانشگاه مازندران - معاونت پژوهشی سامانه مدیریت همایش
این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود صرفا جنبه آرشیو دارد صفحه اصلی پورتال

ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران

تاریخ برگزاری : ۰۴ و ۰۵ آبان ۱۳۹۶
برگزار کنندگان : دانشگاه مازندران
حامیان : دانشگاه مازندران، انجمن شیمی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام