دانشگاه مازندران - معاونت پژوهشی سامانه مدیریت همایش
این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود صرفا جنبه آرشیو دارد صفحه اصلی پورتال

همایش ملی اقتصاد مقاومتی:تولید و اشتغال

تاریخ برگزاری : ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
برگزار کنندگان : دانشگاه مازندران - بسیج دانشجویی استان مازندران
حامیان : دانشگاه مازندران
درباره کنفرانس

همایش ملی اقتصاد مقاومتی:تولید و اشتغال
اعمال تحریم ها از دلایل طرح نظریه اقتصاد مقاومتی بوده است. هنوز تحریم ها وجود دارد و احتمال دارد که تشدید شود. از سوی دیژر، مبانی نظری اقتصاد مقاومتی تبیین نشده است. این وظیفه بر عهده دانشگاه است. بنابراین، پرداختن به مبانی نظری اقتصاد مقاومتی و راه های عملی نمودن این نظریه در کشور ضرورت دارد.