ششمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران
زمان ثبت نام و ارسال چکیده مقالات: 96.2.15
 
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات: 96.4.15
 
 اعلام نتایج داوری: 96.5.20
 
 
 
سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران

تاریخ برگزاری همایش: سوم خرداد 1396

آخرین زمان ارسال مقاله: 25 فروردین 1396

اعلام نتایج داوری: 25 فروردین لغایت 15 اردیبهشت 1396
 
 
نخستین همایش ملی و هفتمین ملی دانشجوئی اقتصاد ایران
تاریخ‌های برگزاری:
مهلت ارسال مقالات 1395/12/20    
مهلت ثبت‌نام قطعی: 1396/01/26  
اعلام نتایج نهایی پذیرش مقالات: 1396/01/20
تاریخ برگزاری همایش: 1396/02/10 و 1396/02/11


 
 
 
 
ششمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران
زمان ثبت نام و ارسال چکیده مقالات: 96.2.15
 
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات: 96.4.15
 
 اعلام نتایج داوری: 96.5.20
 
سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران

تاریخ برگزاری همایش: سوم خرداد 1396

آخرین زمان ارسال مقاله: 25 فروردین 1396

اعلام نتایج داوری: 25 فروردین لغایت 15 اردیبهشت 1396
نخستین همایش ملی و هفتمین ملی دانشجوئی اقتصاد ایران
تاریخ‌های برگزاری:
مهلت ارسال مقالات 1395/12/20    
مهلت ثبت‌نام قطعی: 1396/01/26  
اعلام نتایج نهایی پذیرش مقالات: 1396/01/20
تاریخ برگزاری همایش: 1396/02/10 و 1396/02/11


نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی
زمان برگزاری: 6 اردیبهشت 1396
 
نشانی: بابلسر، خیابان پاسداران، دبیرخانه سازمان مرکزی، کدپستی 13534-47416 Powered by JiroConference