آخرین مهلت ثبت نام: 30 شهریور 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 05 مرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 و 05 آبان 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن شیمی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 35 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -139 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -56 روز مانده